Vyhodnotenie 1.miesto Majstrovstvo OZ Sabinov 2015 s pánmi Matalíkom a Drusom

Vyhodnotenie 1.miesto Majstrovstvo OZ Sabinov 2015 s pánmi Matalíkom a Drusom