Vyhodnotenie 3.miesto regiónu Spiš 2015 s pánmi Barabasom a Blahovským

Vyhodnotenie 3.miesto regiónu Spiš 2015 s pánmi Barabasom a Blahovským