Vyhodnotenie 1.cena kategória C - CV Trenčin 2016 s p. Kováčom a p.Mariňákom

Vyhodnotenie 1.cena kategória C - CV Trenčin 2016 s p. Kováčom a p.Mariňákom